Sürdürülebilirlik

Tulipack A.Ş. ve çalışanları olarak,

ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli gelişmeyi temel alan bir çevre yönetim sistemi dahilinde çevre dostu ürünler üretiriz.

Tüm faaliyetlerde iklim değişikliği ve sürdürebilirliğin öncelikli kılınması,
Çevre ile ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuat şartları ve düzenlemelere uymayı,
İklim değişikliğine karşı duyarlı, temiz ve sağlıklı çevrenin gelecek nesillere aktarılmasını,
Enerji ve Doğal kaynakları verimli kullanarak, atıklarımızı minumum seviyeye indirmeyi,
Kirliliğin kaynagında önlenmesi için en gelişmiş teknolojileri kullanarak, bu konuda çevreye duyarlı ürünler üretmeyi,  sürekli geliştirmeyi, taahhüt ediyoruz.
Tasarımdan, ömür çevrimi sonuna kadar tüm süreçlerde müşteriyi olumsuz çevresel etkileri azaltmak,
Üretim taşıma, stoklama, işletme, arıtma ve bakım,  onarım   faaliyetleri sonucu oluşabilecek atıkları azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek,
Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve tüm iş paydaşlarımızda çevre bilincinin arttırılmasını sağlamak
.


Yönünde faaliyetlerimizi Kalite, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim Sistemleri çerçevesinde bütün bir şekilde yöneterek, Thin-wall & IML gıda ambalajı  sektöründe çevresel öncülüğümüz ile örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüz ile çalışırız.

 

 

Yaşadığımız çevrenin korunması
İyileştirilmesi işimizin bir parçasıdır...