Misyon

Teknoloji’nin sağladığı tüm imkanları kullanarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak, sürdürülebilir gıda ambalajı çözümlerini sunmak.

Vizyon

Yerel ve küresel  gıda üreticilerinin ambalaj ihtiyaçlarına; değer katan, yenilik ve farkındalık yaratan  ambalaj ürünleri  sunarak, tercih edilen küresel gıda ambalaj üreticisi olmak.

Değerler

Müşteri Odaklılık: Hizmet ve ürün kalitemizi ön planda tutarak müşterilerimizi dinler, anlar ve onların memnuniyetini sürekli üst seviyede tutarız.                                         

Verimlilik: Tüm faaliyetlerimizde finansal  ve operasyonel verimliliği gözetecek şekilde hareket ederiz.
 
Yeniliğe ve  Öğrenmeye Açıklık: Kendi pazarımızdaki tüm yeniliklere açık olarak çalışır, bu yeniliklerin uygulanmasında sektörümüze öncülük ederiz.
 
Güvenilirlik: Tüm müşteri , tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla  karşılıklı güven bilincini aşılayacak şekilde çalışır, bu güvenin kaybolmamasına özen gösteririz.
 
Çevre ve Toplum Bilinci: Bu bilinci, iş sürecimizin merkezine yerleştirerek, yeni nesillere sağlıklı ve mutlu bir dünya bırakmak için çalışıyoruz.
 
Katılımcı Yönetim: Çalışanlarımızın fikirlerini önemser, şirketin gelişimine katkıda bulunmaları için onların bilgi ve yetkinliklerini artırarak, sorumluluk almalarını destekleriz.

Tarihçe

TULİPACK, 2013 yılında Thin-Wall & IML olarak adlandırılan kalıp içi etiketleme tekniği ile ince cidarlı plastik gıda ambalajı üretmek üzere faaliyete geçti. TULİPACK, yenilikçi ve teknolojik çözümleri kullanarak ürettiği ürünler ile ambalaj pazarına yeni bir bakış açısı kazandırmıştır.

2014 yılında sektördeki büyümesini sürdüren TULİPACK, hem mevcut kapasitesini artırdı hem de margarin, dondurma, süt ürünleri, dondurulmuş gıda, catering, şekerleme ve çikolata başta olmak üzere geniş bir ürün yelpazesine sahip oldu. Yine 2014 yılında TULİPACK, yurt içindeki geniş müşteri portföyünün yanı sıra yurt dışında ki müşterilere de ulaşmayı başarıp, ihracat faaliyetlerine başladı.

2015 yılında da yatırımlarına devam eden TULİPACK, Çerkezköy’deki 6.000m²’lik kapalı alana sahip, 200 milyon adet kase ve kapak üretebilecek kapasitede, son teknolojiye sahip ekipmanlarla donatılmış yeni fabrikasına taşındı. Her geçen gün artan kapasitesine paralel olarak, yurt içi ve yurt dışındaki müşteri portföyünü genişletmekte olan TULİPACK, bunu yaparken de yenilikçi, çevre dostu ve teknolojik çözümlerine de yenilerini eklemektedir. 

Kurulduğu ilk günden bu yana, müşteri memnuniyeti ve kalitesini ön planda tutan TULİPACK, bunun bir sonucu olarak sektördeki en önemli sertifikalar olan ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, BRC-IoP (AA) belgelendirilmiştir. Ayrıca Sosyal sorumluluk olarak her yıl Sedex ve Ursa denetimleri almaktadır. Çevreye olan duyarlılığımız sayesinde Zero Waste Landfıll sertifikası ve Operatıon Clean Sweep sertifikası almaya hak kazanmıştır.

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslarına önem veriyoruz.

Sertifikalarımız

ISO 9001-2015, BRC-IOP (AA Sınıfı) ile belgelendirilmiştir. Bu da, müşterilerimize yüksek ürün güvenilirliği, kalite ve hijyen standartlarını sağlamaktadır.

 

Her açıdan kalite kontrolü

Taahhüdümüzün bir bölümü olarak, Tulipack üretimin her aşamasında titiz bir kalite kontrol çalışması uygulamaya koyarak güvenilir ürünler sunmaktadır. Yenilikçi tasarım, kullanıcı dostu ve estetik görünüm, uyumun önünde yer almaktadır.

Bu düşünceden yola çıkarak, hammaddeden bitmiş ürünlere kadar tüm süreç izlenmekte ve titizlikle kontrol edilmekte,  aynı zamanda ürünlerimizin görüntü, boy ve çeşitli fonksiyonları istatiksel metodlarla kontrol edilmektedir.

Güvenlik ve Hijyen

Taahhütlerimizin diğer bir bölümü olarak işlerimizin her sürecinde güvenliğe ve hijyene önem veriyoruz. Gelişmiş kamera kontrol ve tam otomatik kolileme sistemi bize, ürünün her pozisyonda ve açıda kapları ve kapaklarını etiketleme şansı verir.

Kalite konusu işimizin ana unsurudur ve hepimizin günlük iş tanımında belirtilir. Hak ettiğimiz sertifikalar yüksek kalite standartlarına ulaştığımızı ve müşterilerimizin gelişmiş ihtiyaçlarını karşılayabileceğimizi garanti etmektedirler.

Tulipack Ambalaj  TSE'den güvenli üretim belgesi aldı.

Tulipack Ambalaj, Türk Standartları Enstitüsü'nün (TSE) belirlediği, hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrol değerlendirme programı şartlarını yerine getirerek 'COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni almaya hak kazandı.

Tulipack, tüm çalışma alanlarında ve üretim süreçlerinde sürdürebilirlik odaklı hareket ederek yaşam alanlarında sağlık ve hijyenden ödün vermeyen, Pandeminin ilk gününden itibaren tüm paydaşları ile küresel salgına karşı olan mücadelesini tescil ettirmenin haklı gururunu yaşamaktadır.

Sosyal Sorumluluk

Kalite ve Ürün Güvenliği Politikası

Tulipack Ambalaj olarak faaliyet gösterdiğimiz Thin Wall, IML etiketli  plastik gıda ambalajı üretimi sektöründe standartlara ve yasal düzenlemelere uygun ürün üreterek, müşterilerimize sağlıklı ve güvenilir ürünler sunmak temel görevimizdir. 

Her TULİPACK çalışanı KALİTEDEN sorumludur.

Bu sorumluluk bilinciyle yapılması gereken uygulamalar
1. Tüm Kalite Yönetimi Standartlarını uygulamak
2. Her zaman temiz, sağlıklı ve güvenli ürünleri; bilgi ve tecrübelerimizi kullanarak, tüm kaynaklarımızı seferber ederek,  fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kirlilik yönünden bulaşma olmamış gıdaları, müşterilerimize garanti etmek
3. Ürün kalitesi ve güvenliği ile ilgili girdilerin spesifikasyonlara uygunluğunu sağlamak, tedarik, üretim, depolama ve sevkiyat aşamaları dahil tüm süreçlerde kontrol altında tutmak
4. Ürün güvenliğinin sağlanmasına dair gelişen ve değişen müşteri istekleri, yasal gereklilikler ve firma hedefleri doğrultusunda sistematik düzenlemeler yapmak
5. Kalite parametreleri ve verilerini ölçmek, kaydetmek, değerlendirmek ve iyileştirmek için etkili bir süreç uygulamak 
6. Kaliteyi etkileyen kararların gerekli bilgi birikimi doğrultusunda alınmasını sağlamak
7. Teknolojik yeniliklerden, uygun alt yapı ve çalışma ortamında ürün güvenliğini arttıracak yönde yararlanmak
8. Güvenilir ürün sağlamak için iletişim ve eğitimle çalışanlarımızın bilinçli katılımını sağlamak
9. İnsan sağlığı göz önünde tutularak kurulan sistemin uygunluğunu, gelişmesini ve sürekliliğini sağlamak amacıyla prosedür ve talimatları uygulamak
10. İnovasyon odaklı yenilikçi ürün üreterek koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamak
11. Entegre yönetim sistemlerinin etkinliğini arttırarak sürekli iyileştirme faaliyetlerinde bulunmak
12. Yaptığımız çalışmalarda, paydaşlarımıza karşı şeffaf olarak süreçlerimizi beraber yürütmek

Çevre Politikamız

Yaşadığımız çevrenin korunmasını ve iyileştirilmesini işimizin bir parçası olarak kabul ederek;
Tulipack A.Ş. ve çalışanları olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli gelişmeyi temel alan bir çevre yönetim sistemi dahilinde çevre dostu ürünler üretiriz.
.Tüm faaliyetlerde iklim değişikliği ve sürdürebilirliğin öncelikli kılınması,

.Çevre ile ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuat şartları ve düzenlemelere uymayı,
.iklim değişikliğine karşı duyarlı, temiz ve sağlıklı çevrenin gelecek nesillere aktarılmasını,
.Enerji ve Doğal kaynakları verimli kullanarak, atıklarımızı minumum seviyeye indirmeyi,
.Kirliliğin kaynagında önlenmesi için en gelişmiş teknolojileri kullanarak, bu konuda çevreye duyarlı ürünler üretmeyi, sürekli geliştirmeyi, taahhüt ediyoruz.
.Tasarımdan, ömür çevrimi sonuna kadar tüm süreçlerde müşteriyi olumsuz çevresel etkileri azaltmak,
.Üretim taşıma, stoklama, işletme, arıtma ve bakım, onarım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atıkları azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek,
.Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve tüm iş paydaşlarımızda çevre bilincinin arttırılması sağlamak.

Yönünde faaliyetlerimizi Kalite, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim Sistemleri çerçevesinde bütün bir şekilde yöneterek, Thin-wall & IML gıda ambalajı sektöründe çevresel öncülüğümüz ile örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüz ile çalışırız.

Yalın 6 Sigma Çalışmalarımız

Teknoloji

Tulipack Thin Wall/IML gıda ambalaj pazarı için aşağıdaki teknolojileri ve uzmanlık alanlarını sunuyor.

Ulaştığımız İleri Teknoloji Bizi Size Yaklaştırıyor

Yüksek Hızda Üretim
Çift Renkli Enjeksiyon
İnce Cidar
Kamera Kontrol ve Checker Sistemi
Kalıp İçi Etiketleme
Farklı IML Uygulamaları

Yüksek süratli enjeksiyon kalıplama makineleri, robotik sistemler, kamera kontrolü, sandviç kalıplar bizim TW/IML uygulamaları konusundaki başarılarımızda kritik noktalardır. Tulipack’ın, kalıp imalatçıları, robot ve etiket üreticileri ile teknolojilerinin sürdürülebilirliği konusunda çalışmaları vardır. Bu, daha az ağırlık, daha az malzeme kullanımı ve daha düşük çevre tahribatı anlamına geliyor ki, bu da tüketicilerin günlük yaşantısında kolaylık getirecektir.

Tulipack teknolojiyi benimseyerek müşterilerine, piyasada farklılaşma gücü veren ürün çözümleri sunmaktadır. Bunu başarabilmek için de müşteriler ile yakın temasta çalışıp, tecrübe ve becerilerini kanıtlanmış teknolojileri de kullanarak isteğe bağlı çözümler geliştirmektedir.

İSG Politikası

Tulipack Ambalaj A.Ş. ve çalışanları olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli gelişmeyi temel alan bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi dâhilinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratırız.

Hiçbir iş kazası engellenemez veya kabul edilebilir olarak addedilmemelidir. Hedefimiz; uygulanabilir, tutarlı ve güncel yasal mevzuatlara uygun iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini ortaya koyarak, kazasız bir işyeri yaratmaktır. Bu hedefimizi gerçekleştirmek amacına yönelik; karşılıklı bilgi ve deneyim aktarımı, herkesin görüşlerinin ve önerilerinin alınması ile katılımlarının sağlanması bu konuda başarının anahtarı olacaktır.

Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin analiz edilerek minimize edilmesi
İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi
Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğimizin artırılması

Faaliyetlerimizi Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, Thin Wall Plastik Enjeksiyon sektöründe iş sağlığı ve güvenliği açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

 

TULİPACK, iş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutma konusundaki kararlılığını bu alandaki çalışmalarını yoğunlaştırarak sürdürecek, bu amaçla kurmuş olduğu sistemini sürekli iyileştirecek ve geliştirecektir.