Haberler

Tulipack Yalın 6 Sigma Uygulamaları Tüm Haberler

Yalın Altı Sıgma Nedir ?

Yalın Altı Sigma, verimlilik yönetiminde kullanılan en etkili iki yaklaşımın sentezidir. Yalın Yönetimin değere ve israfa odaklanan yalın yaklaşımı ile Altı Sigmanın güçlü iyileştirme araçlarının birlikte kullanılmasıdır. Yalın Yönetim prensiplerinin beşinci adımı olan “mükemmellik arayışı” Altı Sigma araçları ile en iyi şekilde sağlanabilir.

Altı Sigma, mevcut ve elde edilebilir her türlü veriyi bilimsel yaklaşımlar kullanarak iyileştirmeleri sistematik hale getirmeyi hedefleyen proje odaklı bir ekip çalışmasıdır.

Projeler kuruluşun stratejilerine, maliyetlere ve müşteri beklentilerine odaklanır. Müşteri beklentileri sağlanarak maliyetleri azaltmayı hedefleyen kuruluşları Yalın Yönetimin mükemmellik arayışına götüren bir yönetim biçimidir.

Stratejik bir araç… bir felsefe… bir verimlilik yönetimi… diyebiliriz.

 

Tulipack Ambalaj olarak, yola çıktığımız mükemmellik  yolculuğunda;

Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda verilere dayalı çalışmayı esas alan TULİPACK AMBALAJ,  iş süreçlerindeki verimliliği uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükselterek mükemmelliğe ulaşmak için Altı Sigma Metodolojisini kullanmaktadır. Altı Sigma'nın başlıca hedefi, yalın ve basit ürün ve süreçlerin mükemmelliğinin sağlanmasıdır. TULİPACK AMBALAJ’ da  bu metodolojiye dair ilk girişim 2016 yılında  üretim, lojistik ve otomasyon süreçlerinde başlamıştır.  Şirket çapında üretim ve üretim dışı süreçlerdeki Altı Sigma faaliyetleri, kalite yönetim tarafından koordine edilmektedir. Altı Sigma projelerinin belirlenmesi ve yürütülmesi Altı Sigma Liderleri'nin koordinasyonuyla gerçekleştirilmektedir. TULİPACK AMBALAJ' da  Altı Sigma'nın yayılımının ve sürekliliğinin sağlanması için düzenli olarak eğitimler organize edilmektedir. TULİPACK AMBALAJ' da 25 kişi Altı Sigma kuşak sertifikasına sahip çalışan bulunmaktadır.