Doğal sentez: Yaşam kalitesinin artması.

ISO 9001-2015, BRC-IOP (AA Sınıfı) ile belgelendirilmiştir. Bu da, müşterilerimize yüksek ürün güvenilirliği, kalite ve hijyen standartlarını sağlamaktadır.

Her açıdan kalite kontrolü

Taahhüdümüzün bir bölümü olarak, Tulipack üretimin her aşamasında titiz bir kalite kontrol çalışması uygulamaya koyarak güvenilir ürünler sunmaktadır. Yenilikçi tasarım, kullanıcı dostu ve estetik görünüm, uyumun önünde yer almaktadır.

Bu düşünceden yola çıkarak, hammaddeden bitmiş ürünlere kadar tüm süreç izlenmekte ve titizlikle kontrol edilmekte,  aynı zamanda ürünlerimizin görüntü, boy ve çeşitli fonksiyonları istatiksel metodlarla kontrol edilmektedir.
 

Güvenlik ve Hijyen

Taahhütlerimizin diğer bir bölümü olarak işlerimizin her sürecinde güvenliğe ve hijyene önem veriyoruz. Gelişmiş kamera kontrol ve tam otomatik kolileme sistemi bize, ürünün her pozisyonda ve açıda kapları ve kapaklarını etiketleme şansı verir.

Kalite konusu işimizin ana unsurudur ve hepimizin günlük iş tanımında belirtilir. Hak ettiğimiz sertifikalar yüksek kalite standartlarına ulaştığımızı ve müşterilerimizin gelişmiş ihtiyaçlarını karşılayabileceğimizi garanti etmektedirler.
 

Sosyal Sorumluluk

URSA Sosyal Sorumluluk denetimlerine katılmaktayız.

Ürün Güvenliği Politikası  

Tulipack Ambalaj olarak faaliyet gösterdiğimiz Thin Wall, IML etiketli  plastik gıda ambalajı üretimi sektöründe standartlara ve yasal düzenlemelere uygun ürün üreterek, müşterilerimize sağlıklı ve güvenilir ürünler sunmak temel görevimizdir.

Amacımız ve Hedeflerimiz;
1- Ürün kalitesi ve güvenliği ile ilgili girdilerin spesifikasyonlara uygunluğunu sağlamak, tedarik, üretim, depolama ve sevkiyat aşamaları dahil tüm süreçlerde fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik riskleri önlemek ve kontrol altında tutmak,
2- Ürün güvenliğinin sağlanmasına dair gelişen ve değişen müşteri istekleri, yasal gereklilikler ve firma hedefleri doğrultusunda sistematik düzenlemeler yapmak,
3- Teknolojik yeniliklerden, uygun alt yapı ve çalışma ortamında ürün güvenliğini arttıracak yönde yararlanmak,
4- Güvenilir ürün sağlamak için iletişim ve eğitimle çalışanlarımızın bilinçli katılımını sağlamak,
5- İnsan sağlığı göz önünde tutularak kurulan sistemin uygunluğunu, gelişmesini ve sürekliliğini sağlamak amacıyla prosedür ve talimatları uygulamaktır.
Bu amaçlar doğrultusundaki alt politikalarımız şöyledir ;

HİJYEN POLİTİKASI
Her zaman temiz-sağlıklı ve güvenli ürünleri; bilgi ve tecrübelerimizi kullanarak, tüm kaynaklarımızı seferber ederek,  fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kirlilik yönünden bulaşma olmamış gıdaları, müşterilerimize garanti etmek. 
HASTALIK POLİTİKASI
Önemli bir sağlık problemi olan personeli sağlık kurumuna göndermek, gerek görüldüğü takdirde iyileşinceye kadar üretim alanlarına sokmamak.
FİZİKSEL GÖRÜNÜŞ VE TAKI POLİTİKASI
Üretim alanlarına önlüksüz, galoşsuz ve bonesiz girilmesine izin vermemek, önlükleri temiz ve boneleri saçları ve kulağı tamamen kapatacak şekilde kullanmak. Üretim alanında çalışırken alyans dahil hiçbir takı kullanmamak, makyajlı olmamak.
SİGARA İÇME VE YEMEK POLİTİKASI
Üretim alanları içerisinde sigara içmemek ve yemek yememek. Uyarı levhaları asmak suretiyle ziyaretçilerin de bu kurala uymalarını sağlamak. Sadece belirlenen bölgelerde sigara içmek ve yemek yemek. Üretim alanında ceplerde sigara paketi, çakmak, kibrit ve yiyecek maddesi taşımamak.
RENKLİ YARA BANTI KULLANIM POLİTİKASI
Herhangi bir yaralanma durumunda yaranın büyüklüğüne göre sağlık kuruluşuna sevk veya gerekli görülürse mavi renkli ve metal indikatörlü yara bandının bölüm sorumlusu kontrolü altında personel tarafından kullanılmasını sağlamak ve işletme çıkışında bölüm sorumlusuna gösterilerek mevcudiyeti onaylatılmak.
CAM, PORSELEN, SERT PLASTİK, AHŞAP POLİTİKASI
Üretim alanına cam, porselen eşya sokmamak ve işletme camlarını filmle kaplı kullanmak. Kırılgan plastiklerin ve gerekiyorsa camların (Bilgisayar ekranı vs) periyodik kontrolle kullanılmasını sağlamak. Üretim ortamında ahşap materyal kullanmamak.                                                                                                
KESİCİ ALET POLİTİKASI
Kesici alet kullanma zorunluluğu olan personel için bıçağı kırılmayan, tek parça, tehlike seviyesi düşük bıçaklar temin ederek numaralandırarak personele teslim etmek. Kullanılan bıçakları kontrol ederek hasarlı bıçakların değişimini sağlamak. Personellere oryantasyon eğitimi sırasında, üretim alanında kesici alet kullanılması konusunda uyarıcı bilgiler vermek. 

Yalın 6 Sigma Çalışmalarımıza erişmek için tıklayınız...